Föreläsningar

Med livet som insats – kampen mot hederskulturen

Föredraget tar sin utgångspunkt boken Förortens Grupp 8. 2000-talets kvinnokamp. Författare Helene Bergman, Beijbom Books.

I boken djupintervjuas åtta av de mest framträdande invandrarkvinnorna i Sverige. Nyamko Sabuni, Sara Mohammad, Hanna Gadban, Zeliha Dagli, Gulan Avci, Soheila Fors, Amineh Kakabaveh och Mariam Afriasbpour.

Åtta kvinnor som var och en och ibland tillsammans kämpar för att alla kvinnor oavsett ursprung, religion och kultur ska få ta del av den kvinnofrihet som tidigare generationers kvinnor kvinnor uppnått i Sverige.

De sökte det svenska systerskapet, men fann bortvända ryggar. De sökte förståelse för sina liv, men fann förakt. De höjde sina röster, men mötte tystnad. De ger inte upp utan tar upp den kamp som kvinnorörelsen i Sverige trodde var vunnen.

Har bland annat föreläst på Göteborgs Stadsbibliotek, Värnamo Kulturhus ”Gummifabriken”, Litteraturhuset i Göteborg samt Khartoon Karlskoga.

NY! Hur blev Sverige ett av världens mest jämställda länder? Jag var med!

Helene Bergman berättar i sin bok Med svärtad Ögonskugga. En feministisk memoar om hur kvinnorörelsen på 60-70 och 80 lyckades med att införa ett ett 30-tal nya lagar som gynnade kvinnors frihet och skapade jämställdheten i Sverige. Från p-piller, fri abort till pappamånader.

Vilka strategier användes? Vilka metoder? Hur nåddes målet.

Boka föreläsning