Böcker

Förortens Grupp 8

2000-talets kvinnokamp

Åtta kvinnor som sökte det svenska systerskapet, men fann bortvända ryggar. De sökte förståelse för sina liv, men fann förakt. De höjde sina röster, men mötte tystnad. De blev besvikna. Åtta kvinnor som var och en och ibland tillsammans kämpar för kvinnors frihet i Sverige.

Åtta kvinnor vilkas mål är att alla kvinnor, oavsett ursprung, själva skall få bestämma över sina liv och sina kroppar. Åtta kvinnor som flytt från kvinnoförtryckande länder för att ta del av den frihet som tidigare generationers kvinnor uppnått i Sverige. Men – deras hjärtan är fulla av frihet och nedärv kamp. De ger inte upp utan tar upp den kamp som kvinnorörelsen i Sverige trodde var vunnen.

Journalisten och författaren Helene Bergman har lyssnat på de åtta kvinnornas rop, samtalat och nedtecknat. Läsaren möter åtta kvinnoporträtt med ett gemensamt budskap – vi måste motverka, bekämpa och sätta stopp för hederskultur och hedersvåld, könsstympning och barnäktenskap, moralpoliser och sharialagar.

Recensioner, artiklar och intervjuer:

Med svärtad ögonskugga

En feministisk memoar

Orgasmens vågor sköljde igenom mig för att långsamt stillna vid den strand som var mitt kvinnliga jag. Det var år 1968 och vi var unga och galna i sex. Det var inte längre farligt, inte längre förbjudet.

Med utgångspunkt från sitt eget liv med sex, kärlek, män, barn, kvinnokamp och journalistjobb sätter Helene Bergman in feminismen i ett politiskt och samhälleligt perspektiv från 70-talets kvinnorörelse till dagens kidnappade feminism. När Helene Bergman födde sin dotter 1972 fanns inte fri abort i Sverige och knappast några dagisplatser. Idag ser det svenska samhället helt annorlunda ut.

Men det kom inte utan kamp. En kamp där även männen deltog. Med sorg och ilska ser Helene Bergman på dagens fega feminism där männen blivit hatobjekt: Det var ju inte det vi ville på 70-talet. Vi ville ju kunna älska våra män!

I ett av bokens kapitel går Helene Bergman till attack mot frontfigurerna i dagens feminism; Gudrun Schyman och Maria Sveland. Frontfigurer som uppmuntrar kvinnlig rädsla, menar Helene Bergman, istället för att ge kvinnor mod. Det kvinnliga modet som är grundbulten i feminismen.

Med upprördhet och vrede uppmärksammar Helene Bergman också den nya kvinnochocken: Varannan kvinna kommer att bli fattigpensionär de närmaste åren. Återigen blir kvinnor i Sverige beroende av män för sin försörjning.

Denna memoarbok, Med svärtad ögonskugga, har Helene Bergman skrivit för alla kvinnorörelsens barn och deras mammor och pappor.

Recensioner

”Onekligen piggar denna stridslystnad upp en något yngre gammfeminist, som genom decennierna ofta har retat sig på Sveriges kombination av småstalinistisk radikalfeminism, sossepräglad statsfeminism och oreflekterade systerskapsidéer.”
– Nina Lekander, Expressen, 9 december 2013

”Stilen är personlig, orädd och full av inlevelse.”
– Helen Vergil, BTJ

”Med svärtad ögonskugga bör kunna bli ett tändande diskussionsunderlag i många kvinnoorganisationer. Det var länge sedan jag kände mig så hoppfull om kvinnorörelsen. Äntligen slängs det in en fackla, det borde kunna bli en storm av detta. Läs boken och låt dig lyftas av vindstyrkan från rallarsvingarna.”
– Yvonne Gröning, Dala-Demokraten, 5 nov 2013