Välkommen till Helene Bergman.
En 40-talist med livet som insats.
En fritänkande och skönhetsälskande feminist.

I dag efter ett långt liv kan jag kalla mig journalist. Det har jag varit sedan 70-talet. Fotograf, har jag varit lika länge.

Författare de senaste fem åren. Har kommit ut med två böcker; Med svärtade ögonskugga. En feministisk memoar och Förortens Grupp 8. 2000-talets kvinnokamp. Båda böckerna utgivna på Beijbom Books.

Engagemanget för kvinnors rättigheter har gått som en röd tråd genom hela mitt liv, såväl professionellt, som privat.

Jag har varit gift några gånger. Om det berättar jag i min första bok, Med svärtad ögonskugga, som kom 2013. Giftermålen med två olika män, men med samma namn- Åke, resulterade i två barn- en dotter och en son. Därefter med två dotterdöttrar och en sondotter, som alla håller på att växa upp i ett samhälle så olikt det samhälle jag själv växte upp i.

Sedan 2015 har jag engagerat mig i Hederskulturfrågan. Det var därför jag skrev min intervjubok Förortens Grupp 8. 2000-talets kvinnokamp, som 2017.

Jag har under mitt liv tagit för mig och sett till att förverkliga mina drömmar. För att lära mig så mycket som möjligt om världen, kulturer och människorna har jag bott långa tider utomlands, bland annat i Zimbabwe, Turkiet och Bangladesh. Från dessa länder har jag, inte helt utan fara, också rapporterat om kvinnornas situation.

Åtta kvinnor som sökte det svenska systerskapet, men fann bortvända ryggar. De sökte förståelse för sina liv, men fann förakt. De höjde sina röster, men mötte tystnad. De blev besvikna.